Magistratura

Magistratura aniq mutaxassislik bо‘yicha fundamental va amaliy bilim beradigan, bakalavriyat negizida kamida ikki yil davom etadigan oliy ta’limdir.
Magistratura ta’lim dasturini tugatgan bitiruvchilarga yakuniy davlat attestatsiyasi natijalariga kо‘ra ta’lim yо‘nalishining aniq mutaxassisligi bо‘yicha magistr akademik darajasi tо‘g‘risidagi davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplom beriladi.
Tegishli mutaxassisliklar bо‘yicha magistrlarni tayyorlash kadrlar buyutrmachilarning takliflari asosida, davlat akkreditatsiyasidan о‘tgan oliy ta’lim muassasasalarida amalga oshiriladi.
Magistr:
Tanlangan mutaxassislik bо‘yicha mustaqil ilmiy-tadqiqot, ilmiy-pedagogik va kasbga doir faoliyatini yuritish;
Tayyorgarligiga muvofiq mutaxassislik bо‘yicha oliy ta’limdan keyin aspiranturada tahsil olish; kadrlarni qayta tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimida qо‘shimcha kasb ta’limini olish uchun tayyorlanadi.
Magistr о‘zining mutaxassisligi, ilmiy-faoliyati va ilmiy pedagogik tayyorgarligiga muvofiq kasbiy faoliyatining:
– loyiha-konstruktorlik;
– loyiha-texnologik;
– ilmiy-tadqiqot va tajriba;
– ishlab chiqarish boshqaruvi;
– ilmiy-pedagogik;
– ilmiy-ijodiy turlari, shuningdek, bakalavriat ta’lim yо‘nalishiga mos boshqa mutaxasisliklari bо‘yicha ham shug‘ullanishi mumkin.
Magistr kasb faoliyatining asosiy sohalari quyidagilar kiradi:
– ilmiy-tadqiqot muassasalari, loyihalash tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish korxonalari;
– davlat va nodavlat oliy, о‘rta maxsus, kasb-xunar ta’lim muassasalari;
– magistr akademik darajasini talab qiladigan boshqa turdagi faoliyatlar.
– magistratura talabalari quyidagi huquqlarga ega:
– fan, texnika va madaniyatning zamonaviy taraqqiyoti darajasiga mos keluvchi bilimlarni olish;
– oliy ta’lim muassasalarining muhim masalalarini muhokama etish va hal qilishda bevosita ishtirok etish;
– kutubxonadan, axborot resurslari, о‘quv, ilmiy, tibbiy va boshqa turdagi xizmatlardan oliy ta’lim muassasasining nizomida belgilangan tartibda bepul foydalanish;
– ilmiy-tadqiqot ishlarida, konferensiya va simpoziumlarda ishtirok etish;
– о‘z ishlarini nashrga taqdim qilish;
– oliy ta’lim muassasasi mamuriyatining qarorlari ustidan shikoyat qilish;
– talabalar uchun belgilangan tartib va miqdorda stipendiya, shuningdek Davlat stipendiyalari hamda о‘qishga yо‘llangan yurudik va jismoniy shaxslar tayinlagan stipendiyalarni olish.
Magistratura talabalarining majburiyatlari:
– oliy ta’limning ta’lim dasturlari va о‘quv rejasida nazarda tutilgan bilimlarni egallash;
– о‘quv rejasida nazarda tutilgan topshiriqlarning barcha turlarini belgilangan muddatda bajarish;
– oliy ta’lim muassasasining Nizomi, ichki tartib qoidalari va talabalar turar joylari qoidalariga rioya etishdir.
Magistarturada ta’lim jarayoni magistrlik dissertatsiyasi himoyasi bilan tugallanadi.
Magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash jarayonida talaba:
– Ilmiy (yoki ilmiy-texnik, ilmiy-ijodiy) izlanishlar olib borishi, kasbiy muammolarni kо‘ra olishi va ularni yechishning umumiy usullari va yо‘llarini о‘rganish;
– о‘quv tadqiqot davomida olingan axborotlarni matn yoki tasvirlar (chizma, rasm) shaklida mujassamlantira olishi;
– tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash;
– soha bо‘yicha yechilayotgan ilmiy (ijodiy)
– texnik masala holatini tahlil qilish;
– ilmiy-texnik, texnik-iqtisodiy va boshqa talablarni shakllantirishi, qо‘yilgan masalani yechish uslublarini kо‘rib chiqish va eng samaraligini aniqlashi;
– eng samarali muqobil yechimni ilmiy, konstruktorlik, texnologik va texnik-iqtisodiy jihatdan asoslab berishi;
– eng samarali muqobil yechimning patentga loyiqligi va patent sofligini tadqiq qilish;
– ilmiy-texnik masala yechimininig natijalari bо‘yicha xulosalar va takliflarni shakllantirishi hamda iqtisodiyotning tegishli tarmoqlarida qо‘llash imkoniyatlarini aniqlash lozim.

TKTIda ta’lim jarayonida yо‘lga qо‘yilgan magistratura mutaxassisliklari rо‘yxati:
Toshkent sh.
1 5A111001 Kasb ta’limi (mutaxasssisliklar bо‘yicha)
2 5A230201 Menejment (tarmoqlar va sohalar bо‘yicha)
3 5A310903 Mahsulot sifati menejenti (tarmoqlar bо‘yicha)
4 5A320305 Kimyo sanoati va qurilish materiallari korxonalari mashina va apparatlari
5 5A320306 Sellyuloza-qog‘oz ishlab chiqarish texnologiyasi va jarayonlari
6 5A320307 Yog‘ochsozlik texnologiyasi va yog‘ochshunoslik
7 5A320401 Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi
7,1 Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi
7,2 Kamyob va tarqoq metallar kimyoviy texnologiyasi
8 5A320402 Organik mahsulotlar kimyoviy texnologiyasi
8,1 Asosiy organik sintez mahsulotlar kimyoviy texnologiyasi
8,2 Kimyoviy tolalar texnologiyasi
9 5A320404 Qurilish materiallari kimyoviy texnologiyasi
9,1 Keramika va olovbardosh materiallar kimyoviy texnologiyasi
9,2 Bog‘lovchi materiallar kimyoviy texnologiyasi
10 5A320405 Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi
10 Yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi
10 Kauchuk va rezina kimyoviy texnologiyasi
11 5A320407 Kimyoviy texnologiya jarayonlari va uskunalari
12 5A320501 Biotexnologiya (mahsulot turlari bо‘yicha)
13 5A321001 Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiya (mahsulot turlari bо‘yicha)
13.1 Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasi
13.2 Konservalangan oziq-ovqat va gо‘sht, sut, baliq mahsulotlari texnologiyasi
13.3 Vino va spirt ishlab chiqarish texnologiyasi
13.4 Don va don maxsulotlarini saqlash hamda qayta ishlash texnologiyasi
13.5 Pivo texnologiyasi
14 5A321003 Oziq-ovqat xavfsizligi
15 5A321302 Neft va gazni qayta ishlash va uning kimyoviy texnologiyasi
16 5A321303 Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va apparatlari
17 5A610101 Xizmat kо‘rsatish (faoliyat turlari va yо‘nalishlari bо‘yicha)
18 5A630101 Atrof muhit muhofazasi (tarmoqlar bо‘yicha)
Dehqonobod kaliyli о‘g‘itlar zavodi uchun
1 5A320305 Kimyo sanoati va qurilish materiallari korxonalari mashina va apparatlari
2 5A320401 Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi
2.1 Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi
2.2 Mineral о‘g‘itlar kimyoviy texnologiyasi